VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties waarin het ontwikkelen van d e t e c hn i s c h e l ee s v aa r d i gh e i d c e n t r aa l s t aa t . Toelichting Een goede lezer: leest nauwkeurig en vlot; leest in het juiste tempo; leest vloeiend met een juiste intonatie; leest met een bijpassende volume; begrijpt van hij leest; kan teksten leren; i s g e m o t i v ee r d o m t e l eze n e n w aa r d ee r t w a t h ij l ee s t . Bij voortgezet technisch lezen staan het vlot decoderen én het voordrachtslezen centraal: het verklanken van woorden en zinnen.
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.