MONDELINGE TAALVAARDIGHEID
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon MONDELINGE TAALVAARDIGHEID
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties waarin het voeren van g e s p r e kk e n , l u i s t e r e n e n s p r e k e n c e n t r aa l s t aa n . Toelichting Het doel van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is om de natuurlijke taalontwikkeling zodanig te stimuleren dat de taalvaardigheid van leerlingen t o e n ee m t . V oo r h e t o nd e r w ij s i n N e d e r l a nd s z ij n t w aa l f k e r nd o e l e n v a s t g e s t e l d , v e r d ee l d over de domeinen mondeling onderwijs (kerndoelen 1 tot en met 3), schriftelijk o nd e r w ij s ( k e r nd o e l e n 4 t o t e n m e t 9 ) e n t aa l b e s c h ou w i ng , w aa r o nd e r s t r a t e g i n ( k e r nd o e l e n 1 0 t o t e n m e t 1 2 ) .
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.