JEUGDLITERATUUR
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon JEUGDLITERATUUR
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties waarin hij de leerling f i c t i o n e l e , n a rr a t i e v e e n l i t e r ai r e t e k s t e n b e l e v e nd l aa t l eze n . Toelichting Het doel van onderwijs in jeugdliteratuur is om leerlingen in aanraking te brengen m e t v e r s c h i ll e nd e l i t e r ai r e g e n r e s , h u n l i t e r ai r e s m aa k t e o n t w i kk e l e n , h e n t e motiveren om te lezen en hen leesplezier te laten beleven. De term ‘literair’ m o e t r u i m w o r d e n o pg e v a t . D eze o m v a t a ll e t e k s t e n d i e g e s c h i k t z ij n v oo r l ee r l i ng e n i n h e t b a s i s o nd e r w ij s . H e t r e f e r e n t i e k a d e r t aa l s l u i t d aa r b ij aa n m e t h e t bovenstaande beoogde doel. Kenmerkend voor de teksten zijn een eenvoudige structuur en een hoog tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen Kenmerkend voor de teksten zijn een eenvoudige structuur en een hoog tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.