BEGRIJPEND LEZEN
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon BEGRIJPEND LEZEN
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties waarin het toekennen van b e t e k e n i s aa n g e s c h r e v e n t e k s t e n c e n t r aa l s t aa t . Toelichting Een goede lezer: 1. leest nauwkeurig en vlot; 2. begrijpt wat hij leest; 3. kan teksten leren; 4. i s g e m o t i v ee r d o m t e l eze n e n w aa r d ee r t w a t h ij l ee s t . Het doel van het onderwijs in begrijpend lezen is om de leerlingen te leren hoe zij effectief betekenis kunnen toekennen aan geschreven teksten (=begrijpen).
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.