BEGINNENDE GELETTERDHEID
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon BEGINNENDE GELETTERDHEID
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties die gericht zijn op de oriëntatie op en het verwerven van de beginselen van de geschreven taal (groepen 1 tot en met 3). Toelichting Beginnende geletterdheid start in groep 1 en is een voorwaarde voor het bereiken van de kerndoelen van het schriftelijk onderwijs: het met verschillende d o e l e n t e k s t e n k u nn e n l eze n e n s c h r ij v e n . In de fase van beginnende geletterdheid - in de groepen 1 tot en met 3 - oriënteren leerlingen zich op geschreven taal; ze herkennen de functies v a n g e s c h r e v e n t aa l , k r ij g e n z i c h t o p h e t v e r b a nd t u ss e n g e s p r o k e n e n g e s c h r e v e n t aa l , o n t d e kk e n h e t p r i n c i p e v a n h e t a l f a b e t i s c h s c h r i f t e n l e r e n o m d e e l e m e n t ai r e l ee s h a nd e l i ng u i t t e v o e r e n . Z e l e r e n d aa r b ij n i e t a ll ee n d e b e g i n s e l e n v a n h e t l eze n , m aa r oo k v a n h e t s c h r ij v e n . Z e l e r e n , m e t a nd e r e w oo r d e n , o m h u n g e d a c h t e n aa n p a p i e r t o e t e v e r t r ou w e n e n s c h r i f t e l ij k m e t a nd e r e n t e c o mm u n i c e r e n . De term ‘aanvankelijk lezen’ verwijst naar de fase waarin leerlingen het alfabetisch p r i n c i p e o n t d e kk e n e n d e e l e m e n t ai r e l ee s - e n s p e ll i ngh a nd e l i ng l e r e n u i t v o e r e n . H e t t aa l - e n l ee s o nd e r w ij s i n g r o e p 3 i s v ee l a l s t e r k o p d eze f a s e g e r i c h t .
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.